top of page

AutoConcept Insurance AB har levererat försäkringar till den nordiska fordonsbranschen sedan 1999.
Garantin kan tecknas till på nästan alla våra salubilar.

XtraGaranti Guld

Denna är vår mest omfattande begagnatgaranti. Den omfattar med några få undantag alla elektriska och mekaniska komponenter. Det bästa skyddet för en begagnad bil. – Maximal ersättning per skada för XtraGaranti Guld är 60 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till XtraGaranti Silver när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 9 år, eller 150 000 km. Ingen självrisk. – Obegränsad årlig körsträcka.

 

XtraGaranti Silver

Denna garanti omfattar de flesta elektriska och mekaniska komponenter i bilen inklusive motor, växellåda, motorelektronik och i AC-systemet. Ett mycket bra och prisvärt skydd för din begagnade bil. – Maximal ersättning per skada för XtraGaranti Silver är 50 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till XtraGaranti Brons när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 11 år, eller 180 000 km. Ingen självrisk. – Obegränsad årlig körsträcka.

 

XtraGaranti Brons

Denna garanti omfattar de mest väsentliga komponenterna i bilen inklusive motor, växellåda, motorelektronik och komponenter i ABS-sytstemet. Ett mycket bra skydd om en skada skulle uppstå på din bil. – Maximal ersättning per skada för XtraGaranti Brons är 35 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till XtraGaranti Bas när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 15 år, eller 200 000 km. Ingen självrisk. – Obegränsad årlig körsträcka.

 

XtraGaranti Bas

Denna garantin omfattar komponenter i drivlinan inklusive motor och växellåda. – Maximal ersättning per skada för XtraGaranti Bas är 25 000 kronor inkl. moms. XtraGaranti Bas upphör när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 20 år, eller 300 000 km. Ingen självrisk. – Obegränsad årlig körsträcka.


Trafiksäkerhetsgaranti ingår alltid
Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening.
Garantin gäller inte för fel, om säljföretaget kan göra sannolikt att bilen har blivit felaktig på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, En annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen, som sannolikt har inverkat på felets uppkomst eller omfattning samt normal förslitning. Giltighetstid 1mån/1000km.

Garantier

bottom of page